Seminář: „2020 FAKE WAR/válka v hlavě“

V polovině března uspořádali SLABIKY.CZ seminář na podporu mediální gramotnosti a kritického myšlení v boji s fake news.  Na semináři vystoupili tito odborníci:  

Prof., PhDr. Jan Jirák Ph.D., vysokoškolský pedagog nás uvedl do problematiky fake news z hlediska mediální teorie i praxe a dále se věnoval rozboru toho, proč v současné době cítíme zvýšenou nebezpečnost těchto zpráv. A zejména jak změnila pohled na fake news současná digitální (sdílená) média oproti masmédiím minulého století.  

Ing. Aleš Špidla z Českého institutu manažerů informační bezpečnosti v své přednášce „Informační operace – jak snadným jsme cílem?“ mluvil o informačních operacích v kyberprostoru. Jeho znepokojivou přednášku nejlépe vystihuje jeho motto z úvodu prezentace: „Než na dobyté území vstoupí noha vojákova, noha hackerova (virtuální) tam už dávno je.“

Robert Drozda ze Seznam.cz nás ve svém vystoupení „Patogenita a virulence řetězových e-mailů“ seznámil s velmi zajímavými údaji ohledně přeposílání řetězových mailů na Seznam.cz. Analyzoval konkrétní (obecná) data, ke kterým má poskytoval přístup z několika různých hledisek vzhledem k nebezpečnosti takto rozesílaných dat.

Ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný se věnoval jak problematice kritického myšlení, tak zejména konkrétním případům fake news, jak se s nimi setkává z hlediska své funkce ve veřejnoprávním médiu.

Na závěr vystoupil novinář a historik Petr Placák se svou trochu provokující přednáškou „Fašismus jako fake“, v které upozorňoval na některé mýty 20. století. Zejména na údajný rozdíl mezi fašismem a komunismem.

Seminářem jsme navázali na naše kulaté stoly, kde jsme diskutovali o roli veřejnoprávních médií a o vývoji na českém mediálním trhu. Nyní se zaměříme na vzdělávání v oblasti mediální gramotnosti a kritického myšlení. Naše projekty mají za cíl podpořit výuku a zvýšit úroveň znalosti této problematiky u široké veřejnosti i profesionálů působících v médiích. I vzhledem k současné situaci se budeme zaměřovat zejména na digitální (online) projekty. Záznam z tohoto semináře bude sloužit jako pilotní projekt”  uvedl předseda pořádajícího sdružení Slabiky.cz Marek Lichtenberk.

Share This