RAZORS @ DRAGONS – GAMIFIKOVANÁ VÝUKA KRITICKÉHO MYŠLENÍ

NĚKTERÉ PŘÍBĚHY SMRTÍ NEKONČÍ…imerzní online hra na podporu kritického myšlení.

Cílem RAZORS @ DRAGONS je vytvořit a otestovat projekt, který formou hry zapojí mládež do mimoškolního vzdělávání v oblasti kritického myšlení.

Jde o zásadní nástroj projektu CTS (kufr nástrojů kritického myšlení), který vytvoří základ webového portálu projektu CTS, jenž bude využíván pro rozvoj nástrojů CTS a návazné projekty. Portál bude dostupný široké pedagogické veřejnosti v České republice a Slovenské republice (díky anglické mutaci i dalším evropským zemím). Jeho hlavní přidanou hodnotou bude poskytnutí interaktivních a srozumitelných metodik pro výuku MIL a kritického myšlení formou hry a zážitku. Soubor gamifikovaných úkolů, hádanek a her použitých v projektu bude zveřejněn pro všechny zájemce o výuku MIL a kritického myšlení. V budoucnosti bude program schopen v různých mutacích obsloužit stovky zájemců o danou problematiku.

Hra „RAZORS @ DRAGONS“ se zaměřuje na rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti. Vzhledem k online části rozvíjí digitální dovednosti a kompetence. Podporuje mezipředmětovou spolupráci, využívá inovativní učební přístupy a rozvíjí kreativitu. Primární cílovou skupinou uživatelů jsou hráči hry, kteří v rolích studentů policejní školy souběžně vyšetřují případy vražd v Londýně 1888 a současné Praze. Hráči se musí seznámit s dobovými (i následnými) konspiračními teoriemi o motivech činů Jacka Rozparovače a porovnat je se současným vyšetřováním.

Occamova břitva, Saganův Drak, správné otázky, ověřování faktů, fantazie a komunikace jsou nástroje, které povedou k úspěchu ve hře.  Imerzní hra s prvky Mystery Murder a RPG probíhá nejprve v digitálním prostředí (online). Pro ty nejlepší hráče i v reálu – se společným herním finále v Praze.

Celý program zakončí workshop s vyhodnocením programu účastníky a partnery.  Hlavní přínos gamifikovaného vzdělávání je v AHA efektu. AHA efekt – uvědomění si něčeho. Řečeno slovy účastníka: „…když uděláte velkou botu nebo se vám něco hodně povede, pamatujete si to navždy. Vzniká trvalá znalost, dovednost, kterou si přenáší do té praxe a která je velmi silná. Zatímco z běžného školení po týdnu víte 10% a po půl roce ani nevím kolik, ale je to tristní, tak tady to procento je trošku větší…“ Hry jsou většinou silným zážitkem, neboť využívají pákového efektu motivace a zapojení uživatelů. Pro imerzní hry je typické, že jak prožitek, tak i zážitek ze hry se významově spolupodílí na celkovém vyznění, které je primárně fyzické a až následně rozumové.

Projekt KA210-YOU-776E4E1B je podpořen z programu Erasmus+ Evropské unie.

 KLÍČOVÁ OTÁZKA HRY „RAZORS @ DRAGONS“ JE: CO SPOJUJE OBĚTI?! CO SPOJUJE LONDÝN 1888 SE SOUČASNOU PRAHOU?

JE MOŽNÉ, ABY SE LEGENDÁRNÍ VRAH JACK THE RIPPER PO 137 LETECH VRÁTIL A VRAŽDIL V PRAZE? POKUD ANO, KDO HO ZASTAVÍ?

HERNÍ INTRO:

„NĚKTERÉ PŘÍBĚHY SMRTÍ NEKONČÍ“, řekl major Bureš a upřeně se podíval na svoje posluchače. Vás – studenty VŠ Policie ČR, na přednášce o sériových a masových vrazích. Major je na tohle téma největší český odborník, který studoval a pracoval v USA pro FBI (profilování) a pak vedl skupinu pro vyšetřování těch nejzávažnějších případů. Až do minulého roku, kdy byl bez vysvětlení odvolán ze své funkce a přeřazen sem do učitelského sboru. A dnes nám slíbil prozradit PROČ!

„Zhruba před rokem jsem měl zde na škole jednu ze svých obvyklých přednášek. Protože jsem překvapivě přijel dříve, krátil jsem si čekání čtením různých školních materiálů. Do ruky se mi dostal soubor novinových článků o sériových, masových nebo mimořádně brutálních (sexuálně orientovaných) vraždách v Praze a Středočeském kraji 2000-2018 a já se začetl…

NIC NEKONČÍ, UROBOROS POŽÍRÁ SVŮJ JAZYK. JE MOŽNÉ, ABY SE LEGENDÁRNÍ JACK THE RIPPER PO 137 LETECH VRÁTIL A VRAŽDIL? KLÍČE JSOU UKRYTY HLUBOKO V PEKLE. VE STÍNU LONDÝNA I PRAHY. V MINULOSTI I SOUČASNOSTI.

SPOJ DVĚ MĚSTA, DVA ČASY, BŘITVY S DRAKY, MYSL SE SRDCEM. JEN TAK MÁŠ ŠANCI VYŠETŘIT MÝTICKÝ ZLOČIN A ZASTAVIT VRAHA!

THE GAME BEGINS

WWW.PROJECTCTS.EU

WWW.RAZORSANDDRAGONS.EU

Share This