AKTA CTS – STAŇTE SE DETEKTIVEM, POKLÁDEJTE SPRÁVNÉ OTÁZKY!

Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a mediální a informační gramotnosti, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi i v těch nejvšednějších každodenních situacích.

SLABIKY.CZ ve spolupráci s dalšími partnery GA.ME Europe s.r.o. a Mise HERo vytvořili projekt CTS: CRITICAL THINKING SUITCASE – KUFR (NÁSTROJŮ) KRITICKÉHO MYŠLENÍ.

Sada nástrojů, která se skládá ze sady online a offline her, příběhů, videí a dalších interaktivních materiálů, které se zaměřuje na různé cílové skupiny. Mládež – studenti základních a středních škol pedagogové a učitelé, odborná veřejnost (a studenti VŠ) i rodiče a široká veřejnost (včetně firemních klientů).

KRITICKÉ MYŠLENÍ (znalost kontextu) jsou klíčovou kompetencí 21. století, tvoří:

– ekonomický styl myšlení a finanční gramotnost (ekonomie, finance, matematika)

– znalost historických a politických souvislostí (historie a politologie)

– digitální kompetence – práce s informací v době internetu (žurnalistika a nová média)

– mediální gramotnost a znalost mediálního prostředí

– čtenářská gramotnost

Cílem CTS je podpora vzdělávání žáků a studentů, zlepšování úrovně mediální gramotnosti odborné i laické veřejnosti a zejména rozvíjení kritického myšlení. A to zajímavou formou, pomocí konstruktivního dialogu mezi různými skupinami obyvatel. Nechceme přinášet hotové názory a návody na správné řešení, ale chceme vyvolat kvalitní debatu a přimět účastníky (včetně novinářů) kriticky přemýšlet. Chceme se odlišit i výběrem témat (nebo jiným přístupem k nim), dát hlas minoritním (kontroverzním) názorům – pokud zajímavě rozšiřují pohled na danou problematiku (a nejsou v rozporu s právním řádem). Jde o dlouhodobý otevřený projekt, který budeme rozšiřovat o další partnery a jejich nástroje,  uvedl zakladatel a předseda pořádajícího sdružení Slabiky.cz Marek Lichtenberk.

Share This