AKTA CTS – CRITICAL THINKING SUITCASE

Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a mediální a informační gramotnosti, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi v nejvšednějších každodenních situacích.

SLABIKY.CZ společně s GA.ME Europe s.r.o. a Mise HERo vytváří projekt CTS:

KUFŘÍK (NÁSTROJŮ) KRITICKÉHO MYŠLENÍ.

Sada nástrojů na výuku kritického myšlení, která se skládá ze sady online a offline her, příběhů, videí a dalších gamifikovaných materiálů, které se zaměřujÍ na různé cílové skupiny. Mládež, studenti základních a středních škol, pedagogové a učitelé, odborná veřejnost (studenti VŠ), rodiče i široká veřejnost (včetně firemních klientů).

KRITICKÉ MYŠLENÍ je klíčovou kompetencí 21. století:

  • ekonomický styl myšlení a finanční gramotnost (ekonomie, finance, matematika)
  • znalost historických a politických souvislostí (historie a politologie)
  • digitální kompetence – práce s informací v době internetu (žurnalistika a nová média)
  • mediální gramotnost a znalost mediálního prostředí
  • čtenářská gramotnost

styl projektu CTS

“Cílem CTS je podpora vzdělávání, zlepšování úrovně mediální gramotnosti odborné i laické veřejnosti a zejména rozvíjení kritického myšlení. A to zajímavou formou, pomocí konstruktivního dialogu. Nechceme přinášet hotové názory a návody na správná řešení, chceme o problémech vyvolat kvalitní debatu, která přiměje účastníky kriticky přemýšlet. Snažíme se odlišit i výběrem témat (přístupem k nim). Dát prostor minoritním, pro většinu kontroverzním názorům (nesmí být v rozporu s právním řádem), pokud rozšiřují pohled na danou problematiku a podněcují k zamyšlení a odborné diskusi. CTS je dlouhodobý otevřený projekt, který budeme postupně rozšiřovat o další partnery a nástroje,”  uvedl zakladatel a předseda pořádajícího sdružení Slabiky.cz – Marek Lichtenberk.


Share This