Jak se shodli všichni odborníci diskutující během našeho kulatého stolu, českým novinářům zoufale chybí znalost kontextu. Kontextu věcí, situací i historického podhoubí současné politiky. Tato neznalost je zhusta