Nedávno jsem na konferenci na VŠE vyslechla zajímavý příspěvek (viz http://www.finance-edu.cz/wp-content/uploads/2012/12/Mandik.pdf), který se týkal digitálních peněz a možného sklonku peněz papírových. Přimělo mě to přemýšlet o tom, co