Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a mediální a informační gramotnosti, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi v nejvšednějších každodenních situacích. SLABIKY.CZ společně s GA.ME Europe s.r.o. a Mise