Abyste porozuměli průsečíku kritického myšlení a mediální a informační gramotnosti, zkuste o sobě přemýšlet jako o detektivovi i v těch nejvšednějších každodenních situacích. SLABIKY.CZ ve spolupráci s dalšími partnery