Motto: „Mladí lidé musí být připraveni pro život ve světě mocných obrazů, slov a zvuků.“ Média se stala součástí našeho života, naší kultury. Od chvíle, kdy se ráno