JDE POZNAT FAKE NEWS? Nejjednoduššími ukazateli nedůvěryhodnosti zprávy jsou titulky VELKÝMI PÍSMENY a náhledové obrázky, které jsou zjevnými fotomontážemi. Nezůstaňte jen u přečtení titulku. Zpráva samotná nemusí titulku vůbec odpovídat.  Zkontrolujte, jestli článek