NĚKTERÉ PŘÍBĚHY SMRTÍ NEKONČÍ…imerzní online hra na podporu kritického myšlení. Cílem RAZORS @ DRAGONS je vytvořit a otestovat projekt, který formou hry zapojí mládež do mimoškolního vzdělávání v oblasti