SLABIKY.CZ pořádají vzdělávací a popularizační akce pro odbornou i širokou veřejnost.


Realizované akce:

Kulaté stoly

Kulatý stůl o médiích – výstup a tisková zpráva

Kulatý stůl o alternativních médiích – výstup a tisková zpráva

Kulatý stůl o satiře – výstup

Otevřený dopis poslancům Parlamentu ČR

Otevřený dopis a tisková zpráva