Otevřený dopis poslancům Poslanecké sněmovny

Vážené poslankyně, vážení poslanci,

dovolte, abych Vás oslovil jménem nezávislé iniciativy Slabiky.cz, která se věnuje českým médiím a podpoře svobody slova. Na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny budete volit nové zástupce veřejnosti do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Jsme si naprosto vědomi skutečnosti, že nejrůznější zájmové skupiny se vás pravděpodobně už dávno snaží přesvědčit o tom, proč je právě ten nebo onen kandidát tím nejlepším a proč byste právě jemu měli dát svůj hlas. Nezávislé iniciativy nemají ani možnosti, ani „přesvědčovací prostředky“ podnikatelských nebo politických skupin. Kromě svého názoru tak nemůžeme nic jiného nabídnout. Můžeme vás proto oslovit pouze jménem veřejnosti a vašich voličů a apelovat na vaši zodpovědnost, zdravý úsudek a touhu ctít demokratické principy, na základě kterých jste dostali od občanů mandát rozhodovat o naší zemi.

Apelujeme tedy na vás, abyste při nadcházející volbě vybírali opravdu pečlivě a volili silné osobnosti, ne poslušné „trafikanty“ prosazované tím či oním šíbrem. Jen lidé s vlastním názorem mohou pomoci tomu, aby veřejnoprávní média plnila svou nezastupitelnou roli. Jen nezávislí a „neposlušní“ jedinci budou posouvat diskuzi o roli demokratických médií a svobodě slova ve všech souvislostech.

Není náhoda, že obyvatelé České republiky dali v nedávném průzkumu společnosti SANEP jasně najevo, koho si přejí vidět v Radě České televize a Českého rozhlasu: nezávislé kandidáty. Fakt, že podle stejného průzkumu si 92,7 procenta občanů myslí, že Rady ČT a ČRo jsou politicky ovlivnitelné, by měl nutit k zamyšlení.

Lidé by byli rádi, aby jejich zájmy v kontrolních orgánech veřejnoprávních médií zastupovaly respektované osobnosti, individuality, které jen tak nepodléhají nátlaku. A není se čemu divit. Veřejnoprávní média by měla být baštou demokracie a jejich posláním by měla být právě objektivita, nestrannost, pravdivost a serióznost oproštěná od zákulisních her či obchodů.

Na rozdíl od ostatních vám nechceme doporučovat jména. Věříme, že se nejlépe rozhodnete jen a jen sami, bez ohledu na jakýkoliv nátlak zvenčí. Věříme, že dáte jasně najevo, že respektujete mandát, který vám vaši voliči dali a zvolíte do Rady ČT a ČRo kandidáty, kteří nejsou zatíženi vlivy zájmových skupin a za jejichž nominací nestojí něčí ekonomické nebo jiné zájmy.

Občané chtějí mít jistotu, že Česká televize a Český rozhlas budou plnit své veřejnoprávní poslání, stejnou jistotu byste ale podle mého názoru měli chtít i vy sami – politici. Jen v případě zachování nestrannosti budete mít záruky, že budou veřejnoprávní média informovat zpravodajsky věcně, korektně a že se nestanou nástrojem mocenských zájmů.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali čtení této výzvy a přeji vám šťastnou ruku při vašem rozhodování.

Marek Lichtenberk, nezávislá iniciativa Slabiky.cz

Share This