Herní princip je lepší než přednáška

Učitelé na školách, ale i rodiče doma stále musí řešit otázku, jak nejlépe děti naučit tomu, co považují za důležité. V dnešní době máme velkou spoustu možností, jaké nástroje lze při výuce využít. Můžeme jít cestou klasické přednáškové metody, ale můžeme také použít moderní a interaktivní nástroje. Co je účinnější? Jaké metody použít, aby si dítě osvojilo nové poznatky co nejlépe?

Už Komenský si byl vědom toho, že hra je důležitým aspektem výuky. Hra je totiž zážitkovou metodou a ty zasahují člověka hlouběji a nové poznatky v nás tak zůstanou mnohem déle. Proč tomu tak je? Oproti klasickým metodám totiž při nich zapojujeme všechny smysly – a čím víc smyslů zapojíme, tím si danou věc více zakořeníme. Kromě toho hra děti baví, a tak jí věnují mnohem větší pozornost, než když se mají učit jiným způsobem.

Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.

Jan Ámos Komenský

 

Proto je dobré do výuky zapojovat principy hry. Tyto principy jsou o to důležitější při výuce takových gramotností, které jsou méně encyklopedické, ale více praktické. Jednou z nich je finanční gramotnost. Výuka finanční gramotnosti má za cíl naučit děti ryze praktické dovednosti, jako je hospodaření s penězi, ale také jim vštípit zdravé finanční návyky. Hra je ideální půdou pro nastartování přemýšlení, pro diskusi nad tématem a pro vyzkoušení nových poznatků přímo v praxi.

Z těchto důvodů jsme v rámci portálu Finanční gramotnost do škol připravili interaktivní soutěž pro žáky ZŠ a jejich rodiče či učitele s názvem ROZPOČTI SI TO!. Hra je zaměřena na téma rodinného rozpočtu a má za cíl naučit děti takovému způsobu myšlení o financích, aby znaly základní principy zdravého finančního chování a mohly je v budoucnu uplatnit v praxi.

Soutěže mohou být také dobrým způsobem pro zjišťování, jaké mají děti aktuální povědomí o daném tématu a jsou motorem jejich rozvoje – neboť touha po vítězství je mnohdy vede k mnohem rychlejšímu a důkladnějšímu nabývání vědomostí než klasické metody, kdy musí pouze poslouchat výklad učitele.

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli.

Albert Einstein

 

Autor: Ing. Kateřina Lichtenberková – manažerka projektu Finanční gramotnost do škol.

Více informací o zmíněné soutěži ROZPOČTI SI TO! najdete zde: http://www.financnigramotnostdoskol.cz/soutez/

Share This