DAB NENÍ BUDOUCNOST, DAB JE SOUČASNOST

Český rozhlas má zpracovanou podrobnou koncepci digitálního vysílání. Mezi jeho digitální programové projekty patří stanice D-dur, Radio Wave, Plus, Rádio Junior, Jazz, Rádio Retro či speciální stanice Sport. Svou připravenost chce letos Český rozhlas prezentovat spuštěním experimentálního vysílání digitálního rádia pro Prahu s dosahem 10 až 15 procent populace celé republiky.

Jako médium veřejné služby stojí a bude stát Český rozhlas v čele rozvoje digitálního rozhlasového vysílání. Naše dlouhodobá koncepce jasně ukazuje, že jsme připraveni přechod na DAB kdykoliv spustit,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Sedmero kroků Českého rozhlasu k rozvoji digitálního vysílání

  • Legislativa

Je nutné vyhradit vlastní multiplex veřejné služby pro ČRo – přidělit kmitočty a vyřešit zároveň regionální vysílání. Přidělovat efektivním způsobem kmitočty komerčním subjektům. Liberalizovat trh a odstranit limity počtu celoplošných stanic jednoho rozhlasového provozovatele. Zavést povinnosti pro prodejce elektroniky a automobilů.

  • Národní koordinace

Při státní koordinaci se bude postupovat podle jasného plánu, termínu switch off analogového vysílání. ČRo bude stát v čele digitalizace. Vznikne národní koordinační skupina a „Jízdní řád digitalizace“ – technický plán přechodu. Bez státní koordinace se bude čekat na tržní poptávku, proces vypnutí bude trvat až dvě desítky let, vývoj a finanční náklady budou nejasné.

  • Financování souběhu

Je nutné vyřešit financování souběžného vysílání: zvýšením rozhlasového poplatku o 5% a jeho účelovým vázáním na digitalizaci, plánovanou rozpočtovou ztrátou krytou z vratky DPH, úpravou zákona o DPH s možností uplatnit nárok na odpočet DPH, účelovou státní dotací.

  • Zainteresování soukromých vysilatelů

Podle zkušeností ze zahraničí je součinnost obou sektorů duálního systému pro úspěšný přechod nezbytná. Současné licence jsou platné do roku 2025.

  • Atraktivní obsah a nové služby

Doplnit vysílání o doprovodná data (např. EPG), rozvíjet již připravené digitální stanice a připravovatnové projekty (např. ČRo Sport Rock), multimedializaci, tematické projekty, doprovodná data a aplikace. Připravit multikanálové programové strategie, personalizovaný offline obsah (LTE sítí 4G), programovéexperimenty.

  • Informační a marketingová kampaň

Při podpoře státu poběží dle plánu, switch-off termínu a pod vedením národní koordinační skupiny, kde bude hrát aktivní roli ČRo. Bez podpory státu bude masivní marketingová kampaň budující nový tržní segment spoléhat na prostředky a možnosti ČRo. Využít bude nutné významné události (např. OH Rio 2016 vs. ČRo Sport Rock).

  • Přijímače a autorádia pro DAB

Je nutné legislativně podpořit dostatečnou nabídku přijímačů na trhu. Zapojit výrobce automobilů, velképrodejce elektroniky, propojit marketingové aktivity.

Veškeré informace k digitálnímu vysílání a koncepci Českého rozhlasu jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.rozhlas.cz/digital/portal.

Jiří Hošna

Share This