Český rozhlas plní veřejnou službu dobře a zodpovědně, prokázala hodnotící zpráva Evropské vysílací unie

Český rozhlas naplňuje dobře svou roli média veřejné služby. Je nezávislý, objektivní, dokáže být lídrem na poli inovací, kreativních řešení a nových formátů, stejně tak jako třeba techniky. Vyplývá to ze závěrů hodnotící analýzy Evropské vysílací unie (EBU), kterou z rozhodnutí generálního ředitele Reného Zavorala podstoupil Český rozhlas loni v září. Mezi hodnotiteli byli zástupci EBU i manažeři evropských veřejnoprávních rozhlasů.

„Hodnotící analýza, takzvaná Peer-to-Peer Review, zkoumala, jak Český rozhlas naplňuje hodnoty, které EBU jako kritérium pro média veřejné služby stanovila v roce 2012 ve Štrasburku. Jsou to univerzalita, nezávislost, znamenitost, rozmanitost, odpovědnost a inovace. Hlavními cíli Peer-to-peer analýzy bylo zhodnocení stávající situace v Českém rozhlase, zvýraznění příkladů dobré praxe, ve kterých je Český rozhlas vzorem pro další veřejnoprávní vysílatele, a návrhy spolu s konkrétními doporučeními, na co se má Český rozhlas do budoucna zaměřit, aby posílil svoji veřejnou službu,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

Z hlediska nezávislosti je Český rozhlas nejdůvěryhodnější audio platformou v České republice, co se týče poskytování zpravodajství a informací z oblasti publicistiky. Jeho novináři se řídí přísnými vnitřními a profesními pravidly a směrnicemi a stejně tak procesy dvojího ověřování faktů, aby poskytovali přesné, ověřitelné a vyvážené zpravodajství. Systém interního nastavení řízení omezuje možnost vnějších anebo politických vlivů na obsah vysílání. Český rozhlas rovněž zajišťuje vyvážené zastoupení politických stran v rámci svého programu po celou dobu vysílání.

Univerzalitu reprezentuje Český rozhlas jak z historického pohledu, kdy je nedílnou součástí české kultury, tak technicky. Širokou škálou obsahu a platforem cílí na různorodé publikum prostřednictvím analogového a digitálního vysílání. Právě investice do technologií a dodržování zavedených vysokých standardů za účelem zajištění kvalitního šíření obsahu, splňují třetí bod analýzy – znamenitost. Český rozhlas tak nabízí posluchačům vysoce kvalitní zvuk, širokou distribuci a spolehlivý přenos napříč všemi platformami.

Rozmanitost se týká obsahu produkovaného Českým rozhlasem na všech úrovních napříč žánry a typy médií – audio, video, text a další. Aktuální výzvou u tvorby programu napříč stanicemi je nalézt ten správný mix, jenž osloví cílové publikum. Určité platformy Českého rozhlasu jsou v tomto ohledu vyspělejší a vyvinuly skutečnou interakci se svým publikem, čímž mohou lépe reagovat na jeho potřeby, protože posluchači mají pocit, že jim byl konkrétní pořad připraven doslova na míru. „Středobodem zájmu Českého rozhlasu je nezávislost, objektivita a rozmanitost programu. Musíme být všude tam, kde jsou naši posluchači,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.

V interakci s publikem pokračuje Český rozhlas například i prostřednictvím pozice ombudsmana, jenž slouží jako styčný bod mezi Českým rozhlasem a posluchači. Právě tento typ komunikace je příkladem pátého bodu analýzy – zodpovědnost. Ta by se měla v rámci doporučení přesouvat více směrem k zaměstnancům tak, aby se více posílily jejich pravomoci, čímž budou více motivovaní a kreativnější.

Inovace jsou šestým a posledním bodem mezinárodní analýzy Peer-to-Peer. Kritéria tohoto bodu splňuje Český rozhlas prostřednictvím několika inovativních skupin na různých úrovních organizace. Jejich zaměstnanci pracují s formáty, obsahem, platformami a distribucí, ale také se zabývají různými způsoby vzájemné komunikace s publikem, která je založená na důvěře a podporovaná značkou Českou rozhlasu nebo jednotlivých stanic.

 

Zároveň jsou ale oblasti, na kterých by měl Český rozhlas podle hodnotitelů nadále pracovat. Český rozhlas by měl dle analýzy například veřejně propagovat to, co jej odlišuje od ostatních mediálních organizací, a připravit tím půdu pro veřejnou debatu o navýšení koncesionářského poplatku. Měl by také srozumitelně a efektivně komunikovat s veřejností o svém poslání, vizi a hodnotách média veřejné služby. Dokázat posluchačům vysvětlit, v čem spočívá přínos těchto hodnot a jaké další služby může rozhlas jako instituce nabídnout. Český rozhlas by se měl také snažit; rozšířit znalosti o stávajícím a potenciálním publiku, podporovat spolupráci, talenty a inovace a osvojit si silné řídicí schopností v rámci organizace.

V minulosti hodnotící analýzu EBU Peer-to-Peer podstoupila například Česká televize, finský veřejnoprávní vysílatel YLE, belgické RTBF nebo irský RTÉ.

 

Více informací naleznete na webové stránce Peer-to-Peer.

Share This