TOKENIZACE FIRMY

Stále více podnikatelů se zajímá o možnosti rozvoje a získání dodatečného kapitálu pro svou firmu za pomoci tokenizace a ICO. Pokud patříte mezi ně, následující řádky Vám osvětlí, jak proces tokenizace začít a dovést do úspěšného konce.

Co to znamená tokenizovat firmu a jaké konkrétní kroky je třeba provést? Zdrojů informací je mnoho, ale konkrétních postupů málo. Nejprve je potřeba si definovat, čemu má tokenizace sloužit a jaké funkce má plnit.

Tokenizace přináší podnikatelům možnost vytvořit transparentní prostředí pro rozvoj dalších aktivit s podporou otevřené účetní knihy nazývané blockchain. Umožňuje zapojit se do činnosti firmy mnohem širšímu okruhu lidí a své zájmy efektivně kontrolovat. To ve svém důsledku znamená vybudování větší důvěry mezi všemi zúčastněnými od zákazníků, přes investory až po vlastníky podniku.

Jelikož konkrétní postupy provedení tokenizace firmy nejsou dosud standardizované, přináší TokenTrezor vlastní model, který mohou firmy využít. Tokenizované firmy mají možnost zařadit se do registru tokenizovaného majetku, který nabízí investorům odkazy na prezentaci s detailními informacemi a nezávislý rating investorů založený na spolehlivosti a ziskovosti prezentovaných firem.

Samotný proces tokenizace probíhá v několika fázích:

1. Prvotní analýza cílů a rozsahu prací

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

3. Vytvoření právního rámce projektu tokenizace

4. Vytvoření tokenů dle odsouhlasených parametrů

5. Vytvoření webové prezentace a propagace na sociálních sítích

6. Vytvoření zápisu s odkazem v registru tokenizovaného majetku

7. Vytvoření Whitepaperu a nabídka tokenů v předprodeji

8. Vytvoření Uniswap poolu a vložení počáteční likvidity

1. Prvotní analýza cílů a rozsahu prací

Na počátku je nutné definovat cíle a kroky potřebné k jejich dosažení. Celková strategie se odvíjí od plánované výše finančních prostředků, které hodláte prostřednictvím emise tokenů získat.

2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Stanovení podmínek spolupráce na základě předpokládaného rozsahu prací. Smlouva je navržena tak, aby byla vyvážená z hlediska oboustranné motivace k dosažení nejlepších výsledků.

3. Vytvoření právního rámce projektu tokenizace

Posouzení realizovatelnosti záměru a správné ošetření tokenizace firmy z právního hlediska tak, aby v budoucnu nevznikly potíže ve vztahu k platným zákonům včetně daňových. Vytvoření špičkového právního rámce v úvodní fázi tokenizačního procesu má zcela zásadní vliv na kvalitu celého projektu.

4. Vytvoření tokenů dle odsouhlasených parametrů

Emise tokenů ERC20 do blockchain sítě Ethereum prostřednictvím k tomu určeného smart kontraktu. Základní parametry potřebné pro vytvoření tokenů jsou: Název tokenu, Symbol tokenu, Počet desetinných míst, Celkový počet tokenů

5. Vytvoření webové prezentace a propagace na sociálních sítích

Může se jednat o vytvoření kompletního nového webu optimalizovaného na tokenizovanou společnost, nebo přidání sekce do stávajícího webu, která postupně prováže stávající aktivity firmy a naváže je na tokenizované řešení.

6. Vytvoření zápisu s odkazem v registru tokenizovaného majetku

Zásadním předpokladem pro úspěch tokenizačního procesu je důvěryhodnost, která je ověřena nezávislou autoritou. Zápis v registru garantuje shodu blockchain adresy a s ní spojené webové prezentace. To eliminuje podvody, při kterých jsou uživatelé okrádáni prostřednictvím falešné identity a přesměrování na jiné adresy, než za které se vydávají (phishing).

7. Vytvoření Whitepaperu a nabídka tokenů v předprodeji

První verzi Whitepaperu obdržíte v rámci tokenizačního procesu jako šablonu s možností úprav umístěnou na neveřejné adrese, kterou společně vyladíme tak, aby bylo následně možné přejít do oficiální fáze prodeje tokenů.

8. Vytvoření Uniswap poolu a vložení počáteční likvidity

Uniswap je decentralizovaný protokol určený pro obchodování tokenů vytvořených v síti Ethereum. Každý token ERC20 může být vložen do Uniswap poolu, vytvořeného k tomu účelu v páru k libovolnému jinému ERC20 tokenu nebo přímo Etheru.

David Matoušek CS

Share This