Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych Vás oslovil jménem nezávislé iniciativy Slabiky.cz, která se věnuje českým médiím a podpoře svobody slova. Na právě probíhající schůzi Poslanecké sněmovny budete