Nemá smysl. Historie velkých zákazů je svědectvím o marnosti zákazu zboží a služeb, po kterých existuje silná poptávka. Ukázkovým příkladem je americká alkoholová prohibice. Studie M. Thorntona z